BEW

Vážení zákazníci

Ponuka v oblasti verejného obstarávania je rozšírená na oba subjekty procesu verejného obstarávania – pomoc a poradenstvo pre sféru podnikateľov v pozícii záujemcov a uchádzačov, ako aj pomoc a poradenstvo pre verejnú správu a samosprávu a právnické a fyzické osoby, ktoré sú povinné postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. V súvislosti s verejným obstarávaním je v súčasnosti nariadenie aj potreba ušetriť peniaze.

Cesta je ľahká: používanie softvéru na elektronické aukcie. Výhodou elektronických aukcií je spôsob, ako výrazne a úplne transparentne ušetriť verejné financie v čase krízy aj po nej.

Aukcie

Ako výrazne ušetriť verejné financie? Úplne transparentne? Úspora financií samospráv v čase krízy? Máme riešenie. V dnešnej dobe sa samosprávy viac ako kedykoľvek predtým snažia šetriť na vstupoch. Niektoré dokonca zriaďujú oddelenia nákupu či obstarávania, ktorých úlohou je šetriť finančné prostriedky pri nákupe tovarov a služieb. Máloktoré obce, či dokonca mestá si však uvedomujú skrytý potenciál úspor elektronizácie obstarávania.

PC a príslušenstvo


Ing. Vasil Penev
konateľ
Bew s.r.o.
Blagoevova 2
851 04 Bratislava
ICO: 35791764
ICDPH: SK2021511921
Tel: +421905273514
E-mail: bew[zavinac]bew[bodka]sk